מספר טלפון


5250790 - 050 חיכמאת זועבי
5250792 - 050 רשיד מאזן
5250798 - 050 מרכז העמק לחומרי בנין בע"מ