מספר טלפון


5250824 - 050 אביב נוי מפלסים בע"מ
5250828 - 050 אסתר דלל