מספר טלפון


5250880 - 050 חמד חסן עטאיית פרס
5250888 - 050 אברהם גואטה