מספר טלפון


5250913 - 050 סאלם דארעצי
5250914 - 050 גולן דוידי
5250915 - 050 סווידאת מוכלד
5250918 - 050 אשר דהן