מספר טלפון


5264215 - 050 זעתר ג'לל
5264218 - 050 שלום כהן עד מצבות ואנדרטות