מספר טלפון


5264240 - 050 ססיל ואברהם לוי
5264241 - 050 מתתיהו סלע
5264245 - 050 אליאס גרייב
5264246 - 050 עזמי דוירי
5264247 - 050 זריטה מרגרט
5264248 - 050 שמעון אפנגר
5264249 - 050 בוחניק מישל