מספר טלפון


5264381 - 050 ק ט קידום,ניהול וייזום פרויקטים בע"מ
5264383 - 050 חטאם אבו אללה