מספר טלפון


5264441 - 050 סנג'ל אשרף
5264448 - 050 י קליין ובניו בע"מ