מספר טלפון


5264473 - 050 אברהם שלו
5264476 - 050 אלגרין לוי
5264477 - 050 עבד אל פתאח ביארי
5264479 - 050 דוד שרביט