מספר טלפון


5264500 - 050 דרי אלי
5264501 - 050 חוסה ואסתר פרנקו
5264505 - 050 ראיד חטיב
5264506 - 050 האני עזאם
5264507 - 050 יחזקאל משעל
5264508 - 050 יעקב גרתי