מספר טלפון


5264565 - 050 משה שרגר
5264568 - 050 אבו זהרה באסם