מספר טלפון


5264586 - 050 אוטומוביל אפרים ומנשה חזן הובלות ב"עמ
5264588 - 050 ישעיהו וייס