מספר טלפון


5264700 - 050 שריג שמוליק
5264702 - 050 טול כארם בטון מוכן
5264704 - 050 בשמירה אולפן
5264708 - 050 אשר ארג'ואן