מספר טלפון


5264880 - 050 טל חדידה
5264886 - 050 זיאד ואו טארק מיחאיל