מספר טלפון


5273391 - 050 חסן אחמד מוחמד
5273394 - 050 ג'בריל סעיד אל ג'בלי
5273398 - 050 נביל מוסא קרי