מספר טלפון


5273497 - 050 יאסין פאדל
5273498 - 050 מוסא צברי גאדי