מספר טלפון


5273503 - 050 אוסמה אלקצרווי
5273509 - 050 מוחמד נאסר