מספר טלפון


5273530 - 050 נאצר היא
5273531 - 050 מוזאהד מחזומי
5273533 - 050 מוחמד אשקר
5273535 - 050 דינה אליהו
5273538 - 050 אבאונה רמזה