מספר טלפון


5273582 - 050 שלמה קאופמן
5273584 - 050 ראיד עישה חמודה
5273585 - 050 יוסף כאקשור