מספר טלפון


5273900 - 050 רון לונטל
5273901 - 050 רינה דור
5273906 - 050 עדל חליל חמורי
5273907 - 050 כמאל סופיאן התוכנית ללמודים פתוחים