מספר טלפון


5275180 - 050 שמואל אלייקים
5275181 - 050 חאלד מוחמד שרפי
5275186 - 050 אסף צדיק