מספר טלפון


5275225 - 050 אייל אוזן
5275228 - 050 שואו שמעון יעקב שימי
5275229 - 050 כטאן עייסא