מספר טלפון


5275233 - 050 מחמד עאמר עבד
5275234 - 050 אחמד גבן
5275239 - 050 אפרים לרר