מספר טלפון


5275301 - 050 טל בלומנדו-אלי
5275303 - 050 חיימוב בן ציון
5275304 - 050 אפיק שרותי כ"א בע"מ
5275306 - 050 סירוס הכנייאן
5275307 - 050 פאדייה ודיע יחיא אבו ג'וליה