מספר טלפון


5275603 - 050 איחסאן עימראן
5275605 - 050 מעין דאוד אל עמד
5275609 - 050 כנאל עבדול רחמן יוסוף