מספר טלפון


5275612 - 050 אמין שוומרה
5275615 - 050 שלישי נביל
5275616 - 050 אשרף אסעד