מספר טלפון


5275651 - 050 באסמ מחמד מואסי
5275653 - 050 עיזאת פריחאת אכרם חאלד
5275654 - 050 פלאח שחאדה זועראיה
5275657 - 050 חיג'ז מוענד