מספר טלפון


5275661 - 050 טרבלסי חיים
5275664 - 050 משה חליבה
5275667 - 050 שלמה שטרית