מספר טלפון


5275720 - 050 יעקב לאמעי
5275727 - 050 ג'נידי היתם