מספר טלפון


5275731 - 050 מחמד עבוד
5275734 - 050 יוסף ענטר
5275739 - 050 זידאן אלעביד