מספר טלפון


5275743 - 050 עלי מסארג'ה
5275744 - 050 מוחמד אבו אל רחמן