מספר טלפון


5275778 - 050 מועין שדיד
5275779 - 050 אבישי עציוני