מספר טלפון


5275843 - 050 יוסוף סאלח
5275845 - 050 סרדר קרה
5275846 - 050 מוחמד שאוומרה