מספר טלפון


5275900 - 050 תכשיטי בן סעדיה
5275901 - 050 שאול יוסף הכח מעליות
5275903 - 050 הרמינה חנא
5275904 - 050 אחמד אבו גאבר
5275905 - 050 אומן ביטוחים - רוזנפלד נחמיה
5275906 - 050 עבד קרלוס