מספר טלפון


5275920 - 050 שאדי קווידר
5275921 - 050 מאזן קאבאג'ה