מספר טלפון


5276261 - 050 עימאד ג'מאעת
5276263 - 050 נעים אלנארב
5276264 - 050 ניסים פואד אלי
5276266 - 050 רחל כהן
5276269 - 050 גיורא ברמן