מספר טלפון


5276361 - 050 סולימן מוחמד
5276367 - 050 ראג'ם אימאד
5276368 - 050 ראיד עמארנה
5276369 - 050 איאד זעדה