מספר טלפון


5276407 - 050 פארז אוערין
5276408 - 050 זיאד סלאיימה
5276409 - 050 חמדאן מכחל עדנאן