מספר טלפון


5276461 - 050 עבד אל הב איוב
5276462 - 050 סאמר היבאדת
5276466 - 050 אחמד מריה
5276469 - 050 אל שיח דאוד חוסים