מספר טלפון


5276651 - 050 יצחק כהן
5276653 - 050 יאסר מלכיה
5276654 - 050 מאיר כהן
5276656 - 050 מגדלי הרביירה אשקלון בע"מ