מספר טלפון


5276983 - 050 תמם יוסף צנרת מים בע"מ
5276984 - 050 יוסף סלמן