מספר טלפון


5286234 - 050 נזמי עודה
5286235 - 050 לסרי טיראנה