מספר טלפון


5286245 - 050 חיים אלקטרו חיים ביטס
5286246 - 050 זאב ויסבק
5286247 - 050 אברהם סרוסי