מספר טלפון


5286300 - 050 דורון אלחריזי
5286301 - 050 נמרובר פלג
5286306 - 050 חמד אבו מוך
5286307 - 050 אלי סיאני