מספר טלפון


5286332 - 050 מרים קלימן
5286333 - 050 שמואל שניידר-גרר אלמוג
5286334 - 050 ציקי שקד
5286336 - 050 שאול משה
5286337 - 050 אורי רודיטי
5286339 - 050 גרייסה איברהים