מספר טלפון


5286371 - 050 מרק גולדמן פוטו ים מרכז מסחרי