מספר טלפון


5286563 - 050 מורדכי רוזנוסר
5286564 - 050 בסאם מגאהד