מספר טלפון


5286613 - 050 דב הילץ
5286614 - 050 משה יוסף
5286617 - 050 ד"ר אמין עיסא מאג'ד
5286619 - 050 סואפי אחמד