מספר טלפון


5286621 - 050 מוסה עלי מוסה חוסין
5286626 - 050 מוחמד אבו ארם
5286627 - 050 זהרן זוהר
5286629 - 050 מועין עורקשי