מספר טלפון


5286670 - 050 עאמר שחארה
5286671 - 050 אחמד אלקרה נאסב עלי
5286672 - 050 אירם מנצור
5286675 - 050 עמית מימון
5286676 - 050 חסן מוניר עבד אלחלים
5286677 - 050 ליאנה ואיליה מיכאלי
5286679 - 050 יסין עאבדין